Media
פייסבוק חטיבה 646
וידאו
עצרת לציון 40 שנה לחטיבת הצנחנים 646 'שועלי מרום', 3.9.14

קצת היסטוריה


חטיבת 'שועלי מרום' הינה חטיבת צנחנים במילואים. החטיבה הוקמה בשנת 1974, מספר חודשים לאחר מלחמת יום הכיפורים. מיום הקמתה לקחה חלק בהגנה על מדינת ישראל – בשגרה, בחירום ובמלחמה. במבצע 'שלום הגליל' לקחה חלק בלחימה בגזרת לבנון ולאחר הפסקת האש עסקה בסריקות בכפרים ובמחנות הפליטים. החטיבה גויסה ולקחה חלק פעיל ומוצלח במבצע 'חומת מגן', במהלך 'מלחמת לבנון השנייה' גויסה החטיבה והגנה על גבולה הדרומי של המדינה, במבצע 'עופרת יצוקה', היתה חט' המילואים היחידה שנכנסה לרצועה, נלחמה בגזרת 'בית לאהיה' ובמבצע 'עמוד ענן' גויסה והתכוננה להילחם במסגרת התמרון שתוכנן. כיום מאוישת החטיבה ביוצאי חטיבת הצנחנים הסדירה - גדוד 890 וגדס"ר צנחנים. החטיבה היטיבה להגדיר ולממש ערכים משמעותיים שמאפשרים לגדל דורות של לוחמים ומפקדים בצה"ל ואזרחים טובים יותר לחברה הישראלית. ערכי הצנחן - שאיפה למצוינות, דוגמא אישית, ניצחון, אהבת הארץ, התנדבות, לקיחת אחריות והקריאה "אחרי", כל אלו מתווים את הדרך, את המחויבות והשותפות כצנחנים.