פייסבוק חטיבה 646
דבר המח"ט

לוחמי חטיבת 'שועלי מרום', מפקדים וחיילים, משפחות יקרות!
יגאל אלון בספרו "מסך של חול" כתב - "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל".
מפעל המורשת של החטיבה העוסק בהיסטוריה, בערכים ובנורמות מן העבר ובעיקר עוסק בחללי החטיבה ומשפחותיהם, אלה שמהם אנו שואבים את כוחותינו, אינו נמוג עם השנים אלא ממשיך לפעום יום יום, שעה שעה וממשיך להוות את המצפן לעשייה של כולנו. לפיכך, מצאנו לנכון לקיים עצרת חטיבתית לדורותיה המציינת נקודת זמן של 40 שנה בהיסטוריה המפוארת של החטיבה ומהווה נקודת ציון משמעותית והזדמנות לחזק את מה שאנחנו ומה שאנחנו מצפים מהדורות הבאים.
בזמן שאי היציבות מסביבנו הוא הדבר היחיד שיציב, חשוב שנזכיר לעצמנו שרק אנחנו נוכל מול אתגרים עתידיים, הן באמצעות הכוח והעוצמה, ובמיוחד באמצעות רוח הלחימה השואבת את כוחה מאיכות האנשים והמורשת. נהיה הראשונים לעזוב את עיסוקינו ביום פקודה בכדי לממש את המשך המחויבות הנגזרת ממורשת מוכחת ורבת ימים.
אני מבקש להודות לכם על תרומתכם הרבה לביטחון מדינת ישראל ולבקש מכם לקחת חלק בעצרת החטיבה לשימור וחיזוק מורשת הצנחנים והנחלתה לדורות הבאים.


בידידות ובהערכה רבה,
אל"מ יקי דולף, מח"ט 646